หลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง


การที่จะหลุดพ้นจากสิ่งครอบงำ
หรือหลุดพ้นจากความยึดถือทั้งหลาย
ก็คือการหลุดพ้นจากความคิดของตัวเอง
เพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นก็ดี
กิเลสต่างๆ ก็ดี เข้ามากับความคิด
ถ้าเราอยู่ในโลกของความคิด
ไม่ว่าจะคิดลึกซึ้งขนาดไหน
ก็เรียกว่าเป็นวิญญาณพเนจร
เป็นคนไม่มีบ้าน

อ.สุภีร์ ทุมทอง

Photo by Jesse Bowser on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความคิดกลายเป็นปัญญาในสมาธิ


ในขณะที่สติยังรู้ไม่ทัน 
ตามความคิดไม่ทัน 
เป็นความฟุ้งซ่านไปก่อน 
แต่เมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้น 
ตามทันความคิดทุกขณะจิต 
ความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาในสมาธิ 
ถ้าใครไม่เชื่อก็ลอง ๆ ดู 
เพราะมันจะต้องมีเหตุการณ์
ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
เรื่องนี้ไม่อยากจะคิดถึง
ทำไม่มันไม่หยุด 
ทำไมมันคิดไม่หยุด 
นี่ปัญหานี้เราจะเจอ 
ในเมื่อคิดไม่หยุด มันห้ามไม่หยุด 
เอ้า! เชิญแกคิดไป ฉันจะตั้งใจดูแก
เอากันอย่างนี้มาแก้ 
ในเมื่อคิดไป ๆ ดูไป ๆ 
ดูซิ! มันจะคิดจนกระทั่งอกแตก
ให้มันรู้ไป นี่เอากันอย่างนี้นักปฏิบัติ 
มันถึงจะรู้ทันความคิดของตัวเอง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Photo by Ray Dauphinais on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา