ที่สุด..ของการปฏิบัติธรรม


ที่สุด..ของการปฏิบัติธรรม
ไม่มีผู้ถึงอะไร
ไม่มีผู้ได้อะไร
ไม่มีผู้เป็นอะไร
ไม่มีที่หมาย ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
ไม่มีผู้หยุดอยู่ในปัจจุบัน

หลวงตาณรงศักดิ์ ขีณาลโย

Image by ha11ok from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จงปรารถนาในการ "พ้นทุกข์"


จงปรารถนาในการ "พ้นทุกข์" 
ถ้าโยมต้องการประพฤติปฏิบัติให้ถึงพรหมจรรย์ 
การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกครา
โยมต้อง "อธิษฐาน" ต้องการให้พ้นทุกข์ 
อย่าต้องการให้ได้สุข 
เพราะถ้าโยมต้องการปรารถนาให้ได้สุขนั้นแล 
เรียกว่าโยมนั้นกำลังกลับไปหาที่เก่า 
คือกลับไปหาความอยากไปหากิเลส เข้าใจมั้ยจ๊ะ  
แต่ถ้าโยมต้องการปรารถนาความพ้นทุกข์นี้แล 
คือการประพฤติปฏิบัติบูชา
ถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง..

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

Cr.เพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

Image by stux from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา