เราหลงไป...ไม่เอาจิต
จิตนี้ พ้นจากสภาวะของทุกข์โดยสิ้นเชิง
มานานเหลือเกินแล้ว
แต่เราหลงมันไป...หลงไป...ไม่เอาจิต
แต่ไปคว้าเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์
แล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นคือเรา เป็นเรา เป็นของเรา

ลุงหวีด บัวเผื่อน

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
https://www.facebook.com/Jaturataweep/

ดูความคิด จะถอนตัวจากอารมณ์

การที่เราตั้งต้นดูความคิด...เป็นการกระทำซึ่งเลิศสุดสำหรับทัศนะผม
คนในโลกนี้ไม่อยากดูความคิดตนเอง 
อยากจะดูความคิดคนอื่นว่าคิดอย่างไรกับเรา
จงมีความรู้สึกตัวมากๆ สดๆ 
ประสบการณ์ชั้นต้นสุดคือความรู้สึกตัวสดๆ 
พอพลาดจากประสบการณ์ชั้นต้นนี้ 
มันจะเข้าไปสู่ประสบการณ์ชั้นสอง คือโลกของความคิด 
ในโลกของความคิดนั้นมีแต่ปัญหา คือความทุกข์ทรมาน 
ถึงฉลาดแต่ก็เป็นทุกข์
แต่ความรู้สึกตัวดูความคิดอย่างนี้ 
มันจะมีอาการถอนตัวขึ้นมาจากอารมณ์...

ท่านเขมานันทะ 

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา