สงบจิตได้ปัญญา..สงบจิตได้ปัญญา สงบตัณหาได้ความสุข

หลวงปู่จันทร์ กุสโล

ใครมีความพอได้ คนนั้นก็จะมีความสุขได้..ใครมีความพอได้ คนนั้นก็จะมีความสุขได้ 
 พอจริงก็สุขจริง พอได้มากก็สุขได้มาก 
 หัดวางเสียบ้าง หัดวางเสียหน่อย 
 ก่อนที่สังขารจะบังคับให้วาง 
 ก่อนที่ความเฒ่าชรา และความตาย 
 หรือโรคร้าย จะเป็นผู้บังคับให้วาง
ถ้ายังไม่หัดวาง จะเป็นผู้ที่เหนื่อยจนตาย 
 แล้วก็ขนอะไรไปด้วยไม่ได้เลยในที่สุด...

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 

จิตที่ตั้งไว้ผิด จะทำร้ายตัวเรา...          จิตที่ตั้งไว้ผิด จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเรายิ่งกว่าศัตรูคู่เวร ไม่มีใครทำร้ายเราได้มากเท่ากับเราทำร้ายตนเอง ไม่มีใครต้มตุ๋นเราเท่ากับเราต้มตุ๋นตนเอง ไม่มีใครหลอกลวงเราเท่ากับเราหลอกลวงตนเอง ก็คือกิเลสหลอกจิตนั่นเอง 

                                                                              หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

พระอรหันต์คือแบบอย่างพระอรหันต์ครั้งกระโน้นหรือครั้งไหนๆ ก็ตาม
มิได้มีชีวิตอย่างเกียจคร้านโดยผู้อื่นมิรู้เท่าทัน
หรือเอาเปรียบมหาชนด้วยการหลีกออกหาความสุขแต่ผู้เดียว
ที่แท้ท่านเป็นตัวอย่างแห่งบุคลลที่มีใจสุขให้มหาชนดู
เป็นตัวอย่างแห่งความอดทนหนักแน่น และพากเพียร
อาจยืนยิ้มได้ระหว่างกองเพลิง ซึ่งกำลังลามเข้ามาเผาตัวอยู่แล้ว

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม