เราก็เลยไม่เป็นอิสระ


เราใช้ใจหรือว่าใจใช้เรา
เราใช้ตาใช้หู หรือว่าตา-หูใช้เรา
เราใช้ความคิดหรือว่าความคิดมันใช้เรา
ถ้าตราบใดเรายังไม่รู้ เราก็ตกเป็นทาส
เขาสั่งให้เรากินอะไร เราก็กินไป
สั่งให้เราคิดอะไร ก็คิดไป
บางทีเขาจะบอกให้เราสุข ให้เราทุกข์
ความสุขความทุกข์เป็นนายของเรา
เราก็เลยไม่เป็นอิสระ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Engin_Akyurt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เพราะมันมี “เรา” นั้นเอง


ทุกอย่างที่เราไปมี 
เพราะมันมี “เรา” นั้นเอง 
เมื่อเรามาทำลาย “เรา” 
ทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีความหมาย... 
เมือไม่มีเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่น 
สิ่งที่มากระทบมันก็ไม่ใช่ของเรานั้นเอง 
เป็นสภาวะธรรมชาติมากระทบธรรมชาติด้วยกัน...
หากเราไม่ไปเล่นด้วย 
เดี๋ยวมันก็ดับไปเอง ดับไปเป็นธรรมดา 
เราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเขานะ 
แต่ทุกข์เพราะใจเราไม่หนักแน่นพอ 
โลกนี้มันเป็นอนิจจังทั้งโลก 
ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริง 
เราไปหลงเล่นกับของชั่วคราว 
เราเลยเหนื่อยฟรี

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา