รู้แล้วก็ให้ปล่อยวาง สละคืนให้หมด


เมื่อประสบอารมณ์ดีหรือชั่ว
ก็ต้องรู้จักใช้ความรู้พิจารณา
ชั่วก็คือดี ดีก็คือชั่วอันเดียวกัน
รู้แล้วก็ให้ปล่อยวาง สละคืนให้หมด
เป็นมหาปริจจาโค
ปฏินิสสัคโค ปล่อยไปตามสภาพของมัน
มุตฺติ อนาลโย ปัดทิ้งไปเลย
ข้อสำคัญอย่านำอาหารที่เป็นพิษ
ไปให้ดวงจิตบริโภค
เพราะจะทำให้ใจเศร้าหมองเป็นทุกข์

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ยังห่างไกลจากธรรมอยู่อีกมาก


แม้เธอจะศึกษาเรียนรู้ธรรมะ..
..อ่านหนังสือธรรมะกี่ร้อยเล่ม..
ฟังธรรมจากพระอริยเจ้ามากมายเพียงใด
แต่เพียงอารมณ์หยาบๆ น้อยนิดในจิต
..เธอยังรู้ไม่เท่าทัน..
..ก็นับว่ายังห่างไกลจากธรรมอยู่อีกมาก..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Photo by Ian on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา