ความสุขแท้อยู่ที่การสละออกความสุขแท้มิได้เกิดจากการเสพ 
หรือการมีมากๆ แต่อยู่ที่การสละออกไป 
เริ่มจากสละวัตถุสิ่งของ 
ไปจนถึงสละความยึดติดถือมั่นในตัวตน

พระไพศาล วิสาโล 

ให้จิตยอมรับในกฎของกรรมเข้าไว้          ให้หมั่นชำระล้างจิตเอาไว้ให้ผ่องใสเสมอ และอย่าน้อยใจในโชคชะตาของชีวิตว่าทุกข์หนัก มีทุกข์มากกว่าบุคคลอื่น ซึ่งเหล่านี้ไม่พึงโทษโคร เพราะเป็นผลจากกฎของกรรมอันเราได้ทำไว้เองทั้งสิ้น พิจารณาให้จิตยอมรับในกฎของกรรมเข้าไว้ จิตจักได้ไม่ดิ้นรน มีความสงบสุขและไม่พึงปรารถนาความเกิดอีกต่อไป เพราะหากเผลอพลาดไปเกิดอีก ก็จักพบทุกข์เยี่ยงนี้อีก

                                                                                              สมเด็จองค์ปฐม
                                                                            ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น เล่ม ๑๐
                                                                       รวบรวมโดย พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน