ถ้าเห็นว่า จิตเผลอ ก็ใช้ได้
ถ้าเห็นว่า จิตเผลอ ก็ใช้ได้..
ได้สติ ความรู้ตัว
ถ้าเห็นว่าเห็นจิตเคลื่อน ก็ใช้ได้..
ได้สมาธิ จิตตั้งมั่น
ถ้าเห็นว่า จิตเกิด-ดับ ก็ใช้ได้..
ได้ปัญญา


พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

มีปัญญาเต็มร้อยต้องคลายทั้งร้อย
ทางโลกทุกคนเป็นอัจฉริยะกันหมด
มีปัญญากันเต็มร้อย
แต่ในทางธรรม
มีปัญญาเต็มร้อยต้องคลายทั้งร้อย


พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร