สักแต่ว่า...รู้


ฝึก...ตามรู้จิต
สังเกต จิต   จิต จะรู้สึกอย่างไร   
ก็รู้...แค่นั้น
ไม่ใช่   ดักรู้จิต
ไม่ใช่   เพ่ง
ไม่ใช่   เผลอ  ลืมตัว
แต่...
ฝึกรู้สึกตัว  อย่างง่ายๆ  สบายๆ เอาไว้เสมอๆ 
ไม่ว่า...จะทำอะไร
รู้...ไม่ใช่ คิด
รู้...ไม่ใช่ กำหนดรู้
แต่...
สักแต่ว่า...รู้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เพจ วัดพระธาตุขุนบง

Image by katya-guseva0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

มีสติ


มีสติ
ไม่ได้แปลว่าพยายาม
เคี่ยวเข็ญตนไปสู่อะไรบางอย่าง หรือ
ยึดเกาะอะไรบางอย่าง
แต่หมายถึง
การให้ตัวเอง
อยู่ที่นั่น 
อยู่กับทุกขณะ 
ของ ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ในการดำรงชีวิต
แล้ว
ปล่อยมันไป 

ลามะ โชกยัม ตรุงปะ 
อาจารย์สอนธรรม ท่านสำคัญของธิเบต
จากเพจ มหายาน ธิเบต
--------------------------------------
Mindfulness does not mean pushing oneself toward something or hanging on to something. It means allowing oneself to be there in the very moment of what is happening in the living process - and then letting go.
Chogyam Trungpa

Image by Aza_tona from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา