อัตตาเป็นเพียงสภาพที่จิตมันปรุงขึ้นมา


จะดับความทุกข์ได้
ก็ต้องละความยึดถือให้ได้เสียก่อน
ธรรมชาติของคน
มีอะไรก็ยึดสิ่งนั้น
ถึงไม่มี ก็อยากจะมี
พุทธศาสนาสอนเรื่องอนัตตา
ไม่ได้สอนเรื่องอัตตา
อัตตาเป็นเพียงสภาพที่จิตมันปรุงขึ้นมา
เพราะฉะนั้นที่เราทุกข์อยู่นี้
มันไม่ได้ทุกข์เพราะอัตตา
แต่ทุกข์เพราะยึดถือว่ามีอัตตา
คิดว่ามันมีอยู่
แต่แท้ที่จริงมันไม่เคยมี...

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by Quangpraha from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/ 

เรายังไม่เริ่มต้นการปฎิบัติเลย


ถ้าเรายังไม่สามารถออกจาก
โลกของความคิด..
โลกของการรับรู้อย่างแบ่งแยก
โลกของเหตุผล
โลกของการดำเนินชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้ว..
ย่อมถือว่า
เรายังไม่เริ่มต้นการปฎิบัติเลย...

หลวงพ่อโพธินันทะ

Image by Quangpraha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา