เพียงแต่เปลี่ยนทุกข์เป็นปัญญาได้ทัน


การมีใจเดินทางธรรม 
ใช่ว่าจะไม่พบทุกข์
เพียงแต่เปลี่ยนทุกข์เป็นปัญญาได้ทัน
ทุกข์ทางใจจึงดับลงไป 
ความสว่างทางปัญญาเข้ามาแทนที่..
.
ปุ๋ยจำเป็นต่อการเติบโตของต้นไม้เพียงใด
ความทุกข์ประจำชีวิตก็จำเป็น
สำหรับการเติบโตทางจิตญาณมากเท่านั้น..
.
ครูบาอาจารย์ ท่านมักเข้าหาทุกข์ 
เพื่อประจักษ์ชัดตรงต่อความจริง 
ความทุกข์ของผู้มีสติปัญญามักแปลง
เป็นปรีชาญาณได้ทัน
.
ส่วนนักเดินทางปฎิบัติที่แท้จริง 
เวลาเจอทุกข์มักไม่ปริปากบ่น 
อีกทั้งรีบเอาเพชรออกจากหัวคางคกจนได้ 
ไม่ยอมปล่อยให้ทุกข์เกิดฟรี
โดยไร้การเกิดตามของปัญญาทางธรรม(รู้แจ้งเห็นจริง) 
.
ส่วนคนที่เจอทุกข์แล้วมักคร่ำครวญกับชีวิต 
ให้รู้ไว้ การเดินทางยังมีอีกมาก 
ลดความสำคัญตนลง 
 แล้วเป้าหมายจะชัดขึ้นทันใด

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image by EvgeniT from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา