หลักพระศาสนาไม่ให้เรียนข้างนอก          ในความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนานั้น ท่านไม่ให้ไปเรียนข้างนอกหรอก ให้เห็นจิตใจของเจ้าของ เห็นความชั่ว ความผิด ไม่ดีในใจของเรานั้น ให้ละ ปฏิบัติละออก ถอนออก เรียกว่าเห็นธรรมะ...

                                                                                                     หลวงปู่ชา สุภัทโท


                                                                                                     Link to the photo

ตราบใดที่ยังยินดีในความสงบ...ตราบใดที่ยังยินดีในความสงบ ตราบนั้นย่อมหนีไม่พ้นความวุ่นวาย

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

Link to the photo

ร่างกายเป็นเพียงบ้านเช่าชั่วคราว...ทุกคนมีความทุกข์ 
 ทุกคนจะต้องมีความตายไปในที่สุด 
 แล้วเราจะมานั่งถือตัวถือตน 
 เสมอกัน เลวกว่ากัน ดีกว่ากัน เพื่อประโยชน์อะไร 
 เพราะต่างคนต่างก็ไม่มีร่างกายเป็นเรา เป็นของเราจริง 
 เรือนร่าง ร่างกายเป็นแต่เพียงบ้านเช่าชั่วคราวเท่านั้น ..

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

Link to the photo