สติแบบทวนกระแสอารมณ์
สติแบบทวนกระแสอารมณ์

เหมือนปลาที่มีความรู้สึกชำนาญต่อกระแสน้ำ
มันก็ไม่เคยย่อท้อต่อกระแสน้ำ
มันนอน ก็นอนในกระแสน้ำ
ดำรงชีวิตในกระแสน้ำ
แต่มันทนกระแสน้ำได้

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

Link to the Photo

ร่างกายคือแหล่งรวมทุกข์          ร่างกายของเรานี้แหละ คือแหล่งรวมทุกข์ก้อนใหญ่ทีเดียว ถ้าหลงมากก็ทุกข์มาก ถ้าหลงน้อยก็ทุกข์น้อย เมื่อถึงวันนึง เราก็ต้องจากกายนี้ คงเหลือแต่ดวงจิตที่ยังคงผูกอยู่กับกิเลสเผาผลาญ ต้องพิจารณาให้มาก ให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยงาม เป็นของน่ารังเกียจ ถ้าพิจารณาได้อย่างนี้มันก็จะค่อยๆ คลายความหลงงมงายลงไปเอง

                                                                                            พระอาจารย์วัน อุตตโม