เราเถลไถลอยู่เราเถลไถลอยู่ 
เราจึงไม่สามารถที่จะข้ามแม่น้ำอันเต็มไปด้วยอันตราย 
เพื่อให้พ้นอันตรายเหล่านั้นได้ 
ไม่มีสติ ไม่มีปัญญา 
เพราะเหตุนั้นเราจึงจำเป็นต้องได้รับความทุกข์ 
ความเศร้าหมองทางจิตใจอยู่เสมอ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ทุกอิริยาบถเป็นโอกาสแห่งการเจริญสมาธิภาวนา          การปฏิบัติธรรมมิได้หมายถึงการปลีกตัวออกจากกิจวัตรประจำวัน หากควรผสานให้กลมกลืนกับทุกอิริยาบถ ไม่ว่าการกิน การดื่ม การทำงาน ล้วนเป็นโอกาสแห่งการเจริญสมาธิภาวนาทั้งสิ้น 

                                                                                                         ท่านติช นัท ฮันห์

ถ้ากลัวตาย ต้องตายไม่สิ้นสุดถ้าเรากลัวความตาย 
ไม่อยากจะพูดถึง 
ไม่อยากจะคิดถึง 
ก็ต้องเจอความตาย
อยู่เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุด 
นั้นแหละคือตัวอปมงคล 
ต้องเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตายซ้ำซากๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

พระอาจารย์ชยสาโร