ต้องเข้าใจว่า สุขทุกข์ เกิดแล้วต้องดับไปจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ให้ขอบคุณสิ่งที่กวนใจอยู่กับโลกแล้วเห็นอะไรที่มันกวนใจเรา 
ก็ไม่ใช่ไปเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งนั้น 
..ให้ขอบคุณเลย..
ที่ทำให้เราเห็นจิตไหลไป เห็นจิตเผลอไป
ไม่จำเป็นต้องไปปราบหรือจัดการคนอื่น ..
เพียงแค่หันมามองความผิดปกติในใจเรา 
ซึ่งเห็นปุ๊บ! สิ่งไม่ดีเหล่านั้นดับทันที
เพราะทันทีที่เห็น..มันเป็นขณะที่เป็นกุศล
"เป็นสติ"

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ตามดูจิตจะพบ "พุทธะ"เมื่อเราดูจิต คือตามรู้จิตเรื่อยๆ ไปนั้น
“สิ่งปรุงแต่ง” จะดับไปตามลำดับ
จนถึง “ความว่าง” 
แต่ในความว่างนั้น ยังไม่ “ว่าง” จริง
มันมีสิ่งละเอียดเหลืออยู่ คือ “วิญญาณ”
ให้ตามรู้จิตเรื่อยๆ ไป
“ความยึด” ใน “วิญญาณ” จะถูกทำลายออกไปอีก
แล้ว “จิตจริงแท้” หรือ “พุทธะ” จึงปรากฎออกมา

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

***วิญญาณ คือ ความรู้แจ้งอารมณ์ (wikipedia)

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา