หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่า...
หลักของการปฏิบัติมีอยู่เพียงแค่ว่า
จิตใจมีความรู้สึกอย่างไร
ก็ตามรู้ไปตามนั้นเท่านั้น
โดยไม่ต้องทำอะไรก่อนจะรู้ ระหว่างรู้ 
และรู้แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปอีก

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช