กิเลสเหมือนผู้มาเยือน ไม่ช้าก็ไปกิเลสเหมือนกับผู้มาเยือนเดี๋ยวไม่ช้าก็ไป เรียนรู้ตัวเรา ให้พบกับจิตที่ปรกติ...
พระพุทธศาสนาสอนให้เรา ฝึกปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้ “จิตปรกติ” ของตัวเอง

หลวงพ่อโพธินันทะ

คนมีบุญมากที่แท้จริงอานุภาพแห่งบุญกุศลนี้
มันเป็นไปเพื่อความสงบ 
เพราะฉะนั้นผู้ใดมีบุญมากขึ้นมาแล้วก็สงบ
ไม่ชอบวุ่นวาย นี่เป็นลักษณะของผู้มีบุญมาก

เราต้องเอาเรื่องนี้แหละเป็นเครื่องวัด
จะเท่าแต่เอาแต่เงินแต่ทอง 
ข้าวของมากมายนั้นมาเป็นเครื่องวัดว่า เป็นคนมีบุญมาก
อย่างนั้นดูจะไม่ถูกเท่าไรนัก แต่ก็มีถูกอยู่บ้าง

แต่ถ้าจะให้ถูกตรงๆ จริงแล้ว
มันต้องหมายเอาบุคคลผู้ที่เบื่อหน่ายต่อความวุ่นวาย
ต่อความเละเทะต่างๆในโลก
แล้วก็ยินดีแสวงหาความสงบทางจิตใจ
นี่...อันนี้จึงเป็นที่แน่นอนว่าเป็นคนมีบุญมากจริง

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เข้าใจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาคือเคารพธรรมะ          เมื่อใดก็ตามที่ท่านแสดงความเคารพโดยเข้าใจในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ด้วยประสบการณ์จริง ก็เท่ากับว่าท่านได้แสดงความเคารพต่อธรรมะ

                                                                                              ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า