คนเรามีความสุขเมื่อพอคนเราจะมีความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า "มีเท่าไร"
แต่ขึ้นอยู่ที่ว่าเรา "พอเมื่อไร"

หลวงปู่ชา สุภัทโท

พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายกับจิตเท่านั้น          พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพิจารณากายกับจิตเท่านั้น นี่เป็นหนทางที่พวกเราจะหาทางพ้นทุกข์ หาก เราพิจารณาได้ชัดเจน เห็นความเป็นจริงแล้ว มันก็จะรู้ไปเอง เห็นไปเองน่ะ ความพ้นทุกข์ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องไปถามใคร เราต้องถามเราเอง นี่มันพ้นอยู่ที่ไหน พ้นทุกข์นั่น มันก็พ้นอยู่ที่ตัวของเรานี่ หายความสงสัยอยู่ที่เรานี่ นี่หละให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติกันจริงๆ

                                                                                                หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล