ความทุกข์ ความสุข ไม่ได้อยู่ที่ใจจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ตั้งสติสูดลมหากใจวุ่นวาย
ถ้าหากว่าจิตใจมันวุ่นวายมา
ก็ตั้งสติขึ้น สูดลมเข้าให้มันมากจนไม่มีที่เก็บ
แล้วก็ปล่อยให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้ว
ก็หายใจเข้ามาอีก สูดให้มันเต็มที่ แล้วก็ปล่อยไปสามครั้ง
ตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้น...
ถ้ามีอารมณ์วุ่นวายอีก ก็ทำอย่างนี้อีกทุกครั้ง
จะเดินจงกรมก็ตาม จะนั่งสมาธิก็ตาม

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาพึงชนะ โดยการไม่เอาชนะพึงชนะ โดยการไม่เอาชนะ
เมื่อมิอาจพ่ายแพ้ ..
นั่นนับเป็นความพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา