ไม่มีอะไรจะมาเป็นปฏิปักษ์ต่อใจเรา


ผู้มีธรรมะไว้ในใจ  คือ ผู้มีปัญญาไว้ในใจ 
เมื่อมีปัญญาไว้ในใจ ก็รู้ธรรมะ คืออารมณ์ทั้งหลาย
อารมณ์ทั้งหลายมัน คือ...โลก 
ที่มากระทบทางตาบ้าง  หูเราบ้าง  
จมูกเราบ้าง  ลิ้นเราบ้าง  
ทางกายทางจิตบ้าง 
มันจะมาจากไหนก็ตาม มันมาถึงสภาพพอดีแล้ว  
มัน...ก็จะสลายตัวไป 
อารมณ์ดี ก็ตาม อารมณ์ชั่ว ก็ตาม 
เมื่อมันมาถึงจิตของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลาย 
ผู้บรรลุถึงธรรมะแล้ว 
อันนั้น...ไม่มีอะไรจะให้ร้ายได้ 
มีแต่ให้ผล มีแต่เพิ่มพูนบารมีทั้งหลาย 
มีแต่...ให้ความรู้ 
มีแต่...ให้ความเห็น 
ไม่มีอะไรจะมาเป็นปฏิปักษ์ต่อใจเรา 

หลวงปู่ชา สุภัทโท

 Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความสุข คือ “การไม่มี”


คนเราชอบแปลคำว่าความสุข
เป็น “การมี”
มีรถ..มีบ้าน..มีเงิน..มีอำนาจ
แต่ที่จริงแล้ว ความสุข 
คือ “การไม่มี”
ไม่มีทุกข์..ไม่มีห่วง..ไม่มีโรค..ไม่มีภัย
สิ่งที่มี..ส่วนใหญ่ มีเพื่อให้คนอื่นได้เห็น
สิ่งที่ไม่มี..จึงจะเป็นของตนเองจริง

นิรนาม

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา