สมาธิหัวตอ ไม่เกิดปัญญาจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อศึกษาเล่าเรียน
ทำการทำงาน ตั้งหลักปักฐาน มีครอบมีครัว มีลูกมีเต้า
แล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตายไป
ถ้าเราเกิดมาเพียงแค่นั้น ก็เท่ากับว่า
เกิดมาเพื่อเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเท่านั้น
เป็นเหยื่อหนอนไปชาติหนึ่งๆ ไม่พ้นโลกนี้ไปได้

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา