ถ้าเราไม่ไปมีปฏิกิริยากับมัน
อย่าขุ่นเคืองใจกับบุคคลหรือเหตุการณ์ทั้งหลาย
เพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่มีอำนาจใดๆ เลย
ถ้าเราไม่ไปมีปฏิกิริยากับมัน

พุทธพจน์

Don't get upset with people or situations because both are powerless 
without your reaction.

Buddha


Image by kapseatul from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใจนี่แหละจะช่วยเรา


วันนี้…เรารักษาใจเรา 
วันหน้า…ใจจะดูแลรักษาเรา 
เวลาใดที่…ประสบความทุกข์ 
ประสบความพลัดพรากสูญเสีย 
เจอความผันผวนปรวนแปรในชีวิต 
ล้มเจ็บขึ้นมา…ใจนี่แหละจะช่วยเรา

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by Bru-nO from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา