เพียง "รู้" พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็เกิดในจิตเมื่อเรามีสติ กำหนดรู้จิตของเรา 
ผู้รู้ คือ "พระพุทธเจ้า" ก็กำเนิดที่จิต
การทรงตัวอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะ 
ก็ทรงไว้ซึ่ง "คุณธรรม"
สติที่สังวรระวังตั้งใจจะสำรวมจิต 
ก็ได้ชื่อว่ามีกิริยาแห่งความเป็น "พระสงฆ์" อยู่ในจิต

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


การปฏิบัติธรรมเอาเวลามาจากลมหายใจ          การปฏิบัติธรรมย่อมไม่เลือกกาลเวลา สามารถทำได้ทุกขณะ ทุกลมหายใจ  พวกเรามักเข้าใจผิดคิดว่า...การปฏิบัติธรรมมันยุ่งยาก ไม่มีเวลา ที่ว่าไม่มีเวลาทำ จึงอยากจะถามว่า ตอนหายใจเข้าออก เอาเวลามาจากไหน การปฏิบัติธรรมก็เอาเวลามาจากลมหายใจนั่นแหละ  เพียงแต่คอยดูลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดูไปตามลมนั่นเอง...

                                                                                                  หลวงปู่คูณ สิริจันโท