สมาธิทำให้ทันอารมณ์          คนเราถ้าไม่มีสมาธิ จิตมันจะหยาบ จะคิดมาก มันจะไม่หยุดคิด พอเรามีสมาธิขึ้นมา ทีนี้ จิตเราว่างได้สักครั้งหนึ่ง จิตเราจะละเอียด คราวหลัง จะทันอารมณ์ว่า นี่โกรธ และ นั่นไม่โกรธ สงบ ไม่สงบ ก็จะค่อยๆ รู้ขึ้นมาทีละน้อย นั่นแหละ การทำบุญมหาศาล..

                                                                                     หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ