เราไม่เคยเชื่อมั่นเรื่องความพ้นทุกข์


ถ้าให้พระอาจารย์เลือก
ระหว่างปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ 
กับปฏิบัติแล้วเป็นพระอรหันต์ 
พระอาจารย์ขอปฏิบัติแล้วไม่ทุกข์ดีกว่า
เพราะไม่รู้จะเป็นพระอรหันต์ไปทำไม 
ถ้าเรามุ่งไปเรื่องของการดับทุกข์ 
มันตรงกว่าเรื่องนั้น 
เรานั่นแหละจะรู้ด้วยตัวเราเอง 
ว่ามันอยู่ขั้นระดับไหน
.
ขอให้มุ่งเรื่องการดับทุกข์ 
ให้สังเกตเรื่องความทุกข์ของเรา 
ว่าความเป็นอยู่ของเรา
มันทุกข์น้อยลงไหม 
ชีวิตมันเรียบง่ายขึ้นไหม
ตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆ 
.
ที่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ 
ไม่ใช่พูดจาเยาะเย้ยถากถาง
หรือว่าดูถูกลำดับขั้น
ของพระอริยบุคคล ไม่ใช่นะ
.
แต่พระอาจารย์เห็น
การเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเหยื่อล่อ 
แล้วคนก็ติดเหยื่อกันเยอะ 
พอรู้ว่ามีพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็แห่กันไป 
แล้วพอวันหนึ่ง ไม่ใช่ อะไรวะ 
หมดไปตั้งเยอะนะเนี่ย 
.
เราไม่เคยเชื่อมั่นเรื่องความพ้นทุกข์
แต่เรากลับเชื่อมั่นว่าทำบุญกับพระอริยเจ้า
แล้วจะได้สมใจปรารถนา 
การทำบุญที่แท้ 
คือการยกระดับจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ 
ไม่ใช่วิ่งไปอ้อนวอนร้องขอ
พรอันศักดิ์สิทธิ์จากผู้วิเศษเหล่านั้น

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
หนังสือลำดับแห่งการพ้นทุกข์

Image by PubliKado from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
แค่รู้เฉยๆ จิตก็เป็นปกติ


แค่ "รู้" เฉยๆ
จิตก็จะมีความเป็นกลาง
ไม่ต้องไปหาตรงกลาง ว่ากลางตรงไหน
ไปทำให้เป็นกลาง
ทำไม่ได้หรอก
ยิ่งทำยิ่งไม่กลาง
แต่ถ้า "รู้" เฉยๆ ตามที่เป็นจริงแล้วละก็
จิตก็จะเป็นกลางเองตามธรรมชาติ
เป็นการรักษาจิตให้เป็นปกติ
โดยที่ไม่ต้องไปทำความสงบ
ไม่ต้องทำอะไร
แค่รู้เฉยๆ จิตก็เป็นปกติ

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม
หนังสือท้าให้ทำ

Image by PublicDomainPictures from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา