ศาสนาแปลว่าอะไร ?ศาสนาแปลว่าอะไร ? แปลว่า
“ความไม่เห็นแก่ตัว ความเสียสละ”
ถ้าใครไม่เห็นแก่ตัว ใครเสียสละเพื่อคนอื่น
อย่างนี้เรียกว่า เขามีศาสนา

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม


การรู้สึกตัวนั้น เป็นไม้ขีดไฟ          การรู้สึกตัวนั้น เป็นไม้ขีดไฟ เทียนไขนั้นก็คือมันคิด เรารู้ เราพยายามจุดสองอย่างนี้ จุดแล้วก็สว่างขึ้นมา ก็เดินหนีออกจากถ้ำ ไม่เข้าไปอยู่ในถ้ำ ถึงจะต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำ ก็ต้องไม่ให้มันมืดต่อไป ต้องรู้สึกตัวทันที นี่แหละคือการปฏิบัติธรรม

                                                                                             หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ