เราจักไหว้ตัวเองได้คือใจพุทธะ

เพิ่มคำบรรยายภาพ

ถ้าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อื่นแล้ว 
ก็อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเรามาตลอด 
คือใจที่เป็นพุทธะ 
คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม 
ละความมืดมัวที่ปิดบังพุทธะเสีย 
เมื่อนั้น เราจักไหว้ตัวเองได้คือใจพุทธะ 
คือใจเป็นธรรม มีธรรมในใจ 
เป็นสงฆ์ ที่ควรแก่ความเคารพ 
คือมีใจเป็น.....พุ ท ธ ะ

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Photo by Clarence E. Hsu on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาจิตไม่ใช่เรา


จิตจริงๆ ที่แท้จริง มันก็ไม่ใช่เรา
มีแต่เกิดดับ
ดีใจ เสียใจ ก็เกิดดับ สุขมา ทุกข์มา เดี๋ยวก็เกิดดับ
ทุกข์มาสุขก็ดับ สุขมาทุกข์ก็ดับ
ไม่ได้มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวอะไรเลย
เพราะเราเห็น... เราเห็นความจริง
ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ทั้งสุขทั้งทุกข์
คือเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตเรามันไม่ดับไม่มีหรอก
แม้แต่กิเลสมันก็เกิดดับ เราไม่กลัวกิเลส
เราไม่ทำตามมัน มันก็จบแล้ว

พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เข้าใจไหมปัจจุบันธรรม?


ธรรมของหลวงปู่มั่นบอกว่า.. 
ต้องอยู่ด้วยปัจจุบันธรรม 
 เข้าใจไหมปัจจุบันธรรม? 
 ไม่ใช่ปัจจุบันกาลนะ 
 ปัจจุบันธรรมอย่างหนึ่ง ปัจจุบันกาลอย่างหนึ่ง
 ธรรมที่รู้เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
 ธรรมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 เราฟุ้งซ่านอยู่ เราก็ดูตัวฟุ้งซ่าน 
 เป็นตัวปัจจุบันธรรมของเรา 
 พอเราดูปั๊บ มันก็เบา ... 
เราไม่แก้ ไม่ปรับ ไม่ปรุง ปล่อย ดูมัน 
 ความฟุ้งซ่านก็หลุดไปๆ 
 เดี๋ยวกลายเป็นความสงบ 
 ตัวสงบเป็นตัวปัจจุบันธรรมของเราอีก 
 เราก็ดูอยู่งั้น ก็สงบเข้าไป ดีเข้าไป 
ถ้ามันสงบแค่นี้ เราจะเอายิ่งกว่านี้ 
 ไปคว้าอนาคตแล้ว ปัจจุบันเราสงบแค่นี้ 
ไปคว้าเอายิ่งกว่านี้ 
 ก็คือไปคว้าอนาคตมันยังมาไม่ถึง 
 ปัจจุบันก็ให้มันเป็นอย่างนี้ 
 อนาคตที่เราปรารถนามันก็มาถึง 
นี่จะเอาให้ได้ดีเดี๋ยวนี้ 
 มันก็หลุดจากปัจจุบัน ก็ถึงอนาคตไม่ได้ 

หลวงปู่เจือ สุภโร 

Image by Skitterphoto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา