ถ้าเห็นทุกข์ได้ ใช้ทุกข์เป็น...
ถ้าเห็นทุกข์ได้ ใช้ทุกข์เป็น
ก็ไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์


พระอาจารย์มานพ อุปสโม

การสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออก          การสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่การหายใจเข้าออก อันนี้จะเป็นสิ่งที่ง่าย ถ้าเราหมั่นสนใจ เพราะว่าการหายใจเข้าหายใจออกพวกเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิด แต่เราขาดการสร้างความรู้ตัว ก็เลยขาดความเคยชินตรงนี้ ก็เลยคิดส่งออกไปภายนอก ทั้งที่คิด เราก็รู้อยู่ว่าเราคิด จิตคิดเราก็รู้ เราก็ทำตามความคิดนั้น นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตส่งออกไปข้างนอก

                                                                                                 พระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร