ปัญญาแท้ๆ ในทางพระพุทธศาสนา


จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


จิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบาจิตที่ปลอดโปร่งโล่งเบา มีอยู่ก่อนแล้ว
แต่ที่สัมผัสไม่ได้ เพราะไปสนใจเนื้อหาความคิดที่ปิดบัง

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

Image by muathuvangcamera from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


หน้าที่ของความรู้สึกตัว


ถ้าเราเป็นนักภาวนา พอเราจะมีความโกรธ
สติมันจะปลี่ยนเป็นไม่โกรธทันที
หน้าที่ของความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนั้น
ถ้าเราได้สัมผัสกับความรู้สึกตัว
มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ไม่ต้องไปอดทน ไม่ต้องแผ่เมตตา
ไม่ต้องไปสำรวมอายตนะ มันจะสำรวมเอง
พอมีความรู้สึกตัว มันจะเปลี่ยน
เปลี่ยนจากความทุกข์ เป็นความไม่ทุกข์
เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธ
อะไรๆ ที่มันหลงปั๊บ โอ้...รู้ทันที

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Image by Free-Photos from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา