ความเจริญทางจิตตัดสินด้วยละกิเลสจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

รู้สึกตัวอยู่เฉยๆ เรียกว่าโลกุตระการไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง
อันนั้นแหละเป็นที่สุดของโลก!
การปรุง การแต่ง นั่นเป็นเรื่องของโลก
ไม่คิด ไม่นึก ไม่ปรุง ไม่แต่ง
แต่ว่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆ 
อันนั้นมันก็เหนือโลก
เรียกว่า "โลกุตระ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา