สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่
สุขในโลกกับสุขในธรรม ต่างกันฟ้ากับดิน 
สุขในโลกจริงๆ ไม่มี เช่น สุขในกาม-กิน-นอน ล้วนไม่ถาวร 
สุขจากโลกธรรม เป็นมายาหลอกคนโง่ 
สุขทางโลกจึงมีสภาพ ยิ่งสุขก็ยิ่งทุกข์ 
ตายแล้วสูญ เอาอะไรไปไม่ได้เลย
ส่วนสุขในธรรมนั้นประเสริฐนัก เพราะเป็นของจริง 
ติดใจเราไปได้ ทั้งขณะยังไม่ตาย และเมื่อตายแล้ว


หลวงปู่หลุย จันทสาโร

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทำอย่างไร จิตจึงเป็นผู้รู้
จิตของผู้ฝึกดีแล้ว จะรายงานบอกตัวเองเสร็จสรรพ 

ว่าสิ่งไหนควรรู้ สิ่งไหนไม่ควรรู้ 
อาการเก็บสิ่งสัมผัสส่งเดช ไม่มีในจิตของท่านผู้รู้ 
อย่าไปคิดนะว่า จิตของท่านไม่มีความรู้สึก 
ยิ่งฝึกจิตดีเท่าไหร่ อะไรมากระทบสัมผัส 
ยิ่งรู้สึกได้ดีและแม่นยำปานนั้น 
หากแต่จิตของท่านละเอียด 
สามารถแยกธรรมที่เป็นสาระ ออกจากธรรมที่ไม่เป็นสาระได้เอ็งจงดูและศึกษาปฏิปทาของท่านผู้รู้
ว่าเป็นอย่างไร จิตจึงจักเป็นผู้รู้ได้ 
การสำรวมอายตนะ ๖ 
จุดสำคัญ คือ สำรวมที่จิต 
ทำจิตให้สงบด้วยอานาปานัสสติ 
ระงับนิวรณ์ ๕ ประการ 
ก็คือระงับความปรุงแต่งของจิต 
ไม่ให้ไหวไปตามอายตนะสัมผัสทั้งปวง


หลวงปู่บุดดา ถาวโร

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ : 
บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา