การภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันเรา


การภาวนาสำคัญคือรู้ทันความรู้สึก 
การเจริญสติในชีวิตประจำวัน 
ไม่ใช่กลับไปเดินจงกรม 15 นาที 
สวดมนต์ไหว้พระ แล้วนี้คือการภาวนา 
ถ้าคิดอย่างนี้ แล้วยังแบ่งชีวิตอย่างนี้ 
หรือรีบๆ ทำงานให้เสร็จ 
เดี๋ยวจะกลับไปเดินจงกรม 
อันนี้ยังภาวนาไม่เป็นเลย 
เพราะการภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันเรา

คุณมาลี ปาละวงศ์

Image by michaelkaelin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาการไม่หวังอะไร อาจจะดูเหมือนทำให้หัวใจแห้งแล้ง


..ลองทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่างลง  
จะเห็นว่าต่างกับที่ทำงานด้วยความอยาก 
ที่ทั้งเหนื่อย ทั้งหนัก ทั้งวุ่น ร้อนเร่าไปหมด  
ยิ่งมีการแก่งแย่งมีผลประโยชน์รุนแรงเท่าไร  
ก็ยิ่งเร่าร้อนจัดจ้านขึ้นเท่านั้น
ทำงานตามหน้าที่ของตน  
ไม่หวังบุญคุณกับใครให้ยุ่งยากใจ 
ทำงานเพื่อให้สังคมเจริญ
ตามกำลังความสามารถของตน 
ใครไม่ชอบก็ช่าง ใครชังก็เฉย  
กลับทำให้ใจนั้นโปร่ง เบาและชุ่มเย็น สุข สันติ
การไม่หวังอะไร อาจจะดูเหมือนทำให้หัวใจแห้งแล้ง
แต่พอลองทำได้ สัมผัสได้เข้าจริงๆ  
ก็จะกลับรู้สึกสงบเย็น
เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง  

ท่าน ก.เขาสวนหลวง

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา