อย่าเอาจิตมาทุกข์สุขกับการทำงานทำงานด้วยสตินะ
อย่าเอาจิตลงมาลุย อย่าเอาลงมาทุกข์มาสุขด้วย
ทำใจให้ถึงด้วยสติพร้อม งานจะสมบูรณ์แบบ

พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม...ความหลง...
เป็นคุณสมบัติของปุถุชน
ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
เป็นคุณสมบัติของพุทธภาวะ

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ