การภาวนา ก็เพื่อไม่เหลืออะไรจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การหลบจิตจากการกระทบ
..จิตของเราก็ให้กำหนดลงไปเรื่อยๆ มันจะไปไหนก็ตาม
เราก็ต้องดูให้มันอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่ง..
ถ้าเกิดการกระทบขึ้นมา ถ้าเรามาดูที่จิตแล้ว 
การกระทบนั้นก็จะหมดไป เช่น เรากระทบในเสียงที่ไม่ดี 
มีคนที่เขากล่าวว่าเราต่างๆ นานา..
เรามาดูที่จิตของเราแล้ว สิ่งนั้นที่เขาว่าเราทั้งหมดก็ไม่มี 
มันก็หมดไป อันนี้มันเป็นวิธีที่นักปฏิบัติเรียกว่า 
“การหลบจิตจากการกระทบ”


หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เลิกโง่เลิกฉลาด ก็ลุธรรมะ
เลิกโง่เลิกฉลาด ก็ลุธรรมะเท่านั้นเอง
โง่ไปก็ไม่เหมาะ ฉลาดมากมากไปก็ไม่ควร
ไม่โง่ไม่ฉลาดนี้ล่ะจึงว่างแท้
ว่างจากปัญญา ว่างจากความโง่
จึงได้ธรรมชาติแห่งธรรม


หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา