คิดอย่างนี้จะได้ไม่ทุกข์วางเอาไว้ซะ 
อย่าไปถือมั่น 
ทุกอย่างมันมี
กฏแห่งกรรมของมันอยู่ 
คิดอย่างนี้จะได้ไม่ทุกข์

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

Photo by Ben White on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สติ "อัตโนมัติ"เอง


สติ "อัตโนมัติ"เอง 
สติอัตโนมัติ มิใช่การทำเอา
แต่เป็นการเห็นความเป็นจริงว่า
ทุกสิ่งทำงานเอง
แม้ไม่มีเรา มันก็ทำหน้าที่เอง 
จนคลายจากสิ่งยึดถือ
ในรูป ในนาม ในกาย ในจิตเอง...

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Photo by Jinen Shah on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา