นั่นแหละจึงเรียกว่ามีธรรม


ธรรมะอะไรๆ รู้หมด เข้าใจหมด
ชีวิตมีความสุขดี แต่เพลินไปกับความสุข
ไม่ฉุกใจว่า สุขกับทุกข์นั้น อยู่ติดกัน
เมื่อพลาดจากสุขนั้น สุขนั้นหายไป
ย่อมถูกทุกข์บีบคั้นใจ จนไม่อาจรับได้
แท้จริงไม่ต้องรู้ธรรมะอะไรมากมายก็ได้
แต่ให้รู้สึกตัว ให้มีธรรมในจิตใจของตน
ธรรมแท้ไม่มีคำพูด...เมื่อไม่ถูกทุกข์ครอบงำ
นั่นแหละจึงเรียกว่ามีธรรม...

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by Pezibear from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา