“พ้นทุกข์”…นี่คือเป้าหมายของชาวพุทธ


“พ้นทุกข์”…นี่คือเป้าหมายของชาวพุทธ 
เป็นเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าตั้งปณิธาน 
เอาไว้ว่า “จะช่วยให้คนพ้นทุกข์” 
ถ้าท่านพ้นแล้ว จะช่วยให้คนอื่นพ้นด้วย 
ถ้าเราจะทําตัวเองให้สมกับพุทธปณิธาน 
ต้องตั้งเป้าว่า …“เราจะพ้นทุกข์ให้ได้ ” 
ไม่ใช่…แค่เป็นคน คนอยู่กับโลก 
แค่มีกิน มีใช้ สุขสบายแล้วตายไป 
ทิ้งสมบัติให้ลูกหลาน แค่นี้ไม่พอ! 
ต้องถึงขนาดที่วา... เกิดมาชาตินี้
พบพระพุทธศาสนานี่นะ! 
ต้องใช้ชีวิตให้สมกับพุทธปณิธาน

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อไม่พบจิต ก็คือความหลง


ความดี ความไม่ดี ความชอบ ความไม่ชอบ
อะไรเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับจิต
มันเป็นสมมุติทั้งนั้น
ทั้งบุญ ทั้งบาป มันไม่เกี่ยวกันเลย 
การกระทำทั้งหมดไม่เกี่ยวกับจิต
ผิดหรือถูกไม่เกี่ยวกับจิตเลย....
เมื่อไม่พบจิต ก็คือความหลง
จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก ไม่มีประมาณ....
แต่เมื่อเราพบจิต 
ภพทั้งหลายมันสั้นลงแล้ว

ลุงหวีด บัวเผื่อน

Image by TamalRoy from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ประโยชน์ของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้


ประโยชน์ของความไม่เที่ยง
ประโยชน์ของความไม่ได้ดั่งใจ
ประโยชน์ของสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
ช่วยให้เราไม่หลงสมมุติ
สิ่งเหล่านี้คอยเตือนเราซ้ำๆ ว่า
อย่าหลงในความเป็นสมมุติ 
เมื่อใด ที่เราเห็นความไม่เที่ยง
เมื่อนั้น เราย่อมเห็นทะลุทะลวงไปถึง
"ความเที่ยงแท้" อันมีอยู่แต่เดิม 
#นิพพานัง ปรมัง สุขขัง

อิโตมิ จัง

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น


ถึงแม้ว่าท่านจะประพฤติไม่สมควรก็ตาม 
จงพิจารณาความหงุดหงิดรำคาญใจ
ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราแทน 
ปัญญามิได้เกิดจากการกล่าวโทษผู้อื่น 
ว่าเขามีความผิด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

จิตบรรลุนิพพาน หรือจิตบรรลุธรรม


สรรพสิ่งในโลกนี้ ที่เห็นได้ สัมผัสได้
จับต้องได้ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งสิ้น
สิ่งใดถูกปรุงแต่ง สิ่งน้ันย่อมมีอาการแปรปรวน
เปลี่ยนแปลงและดับไปในที่สุด  
จิตที่ยังติดยึดการปรุงแต่งของขันธ์ 
ยังต้องประสบกับความทุกข์ 
ส่วนจิตที่ไม่ยึดการปรุงแต่งของขันธ์แล้ว 
จะสงบ และมีอาการเป็นหนึ่ง 
คือมีสภาวะเดียวกับนิพพาน 
จึงเรียกว่าจิตบรรลุนิพพาน หรือจิตบรรลุธรรม

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

หนังสือทางลัด สู่สันติสุข

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สุข หรือทุกข์ มันก็เป็นโมฆะ


ธรรมชาติ...
หรือธรรมดา มันเป็นเช่นนั้น...
ถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว
สุข หรือทุกข์  
มันก็เป็นโมฆะ ไม่มีความหมายกับใคร
ไม่มีความหมายกับจิต 
ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย 
ผู้เข้าไปถึง...ธรรมแล้ว
มัน...มีอยู่  
แต่...ไม่มีความหมาย  
ท่านรับทราบไว้เฉยๆ ว่า...
สุข หรือทุกข์  
ร้อน หรือเย็น
ท่านรับทราบอยู่ ไม่ใช่ท่านไม่รับทราบ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อไม่หลงยึดมั่นให้เป็นดังใจ


เมื่อไม่หลงยึดมั่นให้เป็นดังใจ
ย่อมเผชิญกับปัญหาทุกอย่างได้
เพราะสิ่งไม่คาดคิดในชีวิตมีมากมาย
เพียงใจไร้ความยึดมั่นให้เป็นดังใจ
ย่อมไม่มีเราผู้ถูกกระทำ ให้ทุกข์
ความสุขจากการไร้ความยึดมั่น
ย่อมมีอยู่ก่อนแล้ว

พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

หนังสือพ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก


อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก
เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ”
เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง..
“การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”
จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์
ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์
เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง...
คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม
แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by ajs1980518 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อเราไม่ยึดในสิ่งที่เราทำ


เมื่อเราไม่ยึดในสิ่งที่เราทำว่า "เราเป็นผู้ทำ"..
จะเกิดสภาวะธรรมทานเกิดขึ้นเองอัตโนมัติ ...
นี่เป็นบุญบารมีภายในล้วนๆ ..
การอยู่กับตัวเองอย่างไม่ยึดตัวเอง 
บุญเกิด สุขเกิด ธรรมทานเกิด 
ความพ้นทุกข์เกิดในตัวเองพร้อมกัน..

อิโตมิ จัง

Image by mathgun from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

สิ่งที่เรานั้นไม่ควรไปก้าวล่วง


สิ่งที่เรานั้นไม่ควรไปก้าวล่วงหรือกระทำก็คือ 
การไปปรามาสศีลไปปรามาสธรรม 
ไปปรามาสในธรรมของบุคคลอื่นเค้า... 
เพราะมันจะเป็นการติดกรรมโดยไม่รู้ตัว เข้าใจมั้ยจ๊ะ
เพราะบางทีธรรมอาจจะเป็นธรรมของอริยเจ้า 
แต่เรายังเข้าไม่ถึงด้วยเจตนาของธรรมนั้น 
การไปปรามาสล่วงเกินเสียแล้วนี้อาจมีโทษอย่างไร 
มีโทษทำให้เรานั้นเข้าถึงตัวปัญญาได้ยาก 
เมื่อเราฟังธรรมแล้ว เราไม่สามารถ
เข้าใจในธรรมของครูบาอาจารย์ได้ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

จากเพจ ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต สถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสี

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ที่ใดมีใจรู้


ที่ใดมีใจรู้ 
ที่นั่นไม่มีใจร้อน

ดังตฤณ

Image by BUMIPUTRA from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิต


เมื่อความโกรธเกิดขึ้นในจิต
จู่ๆ มันก็คิดถึงคนที่เราโกรธเราเกลียด
ทำให้ใจของเราขุ่นข้องหมองใจ
พึงแผ่เมตตาไปให้กว้างขวาง
อย่าไปเจาะจงบุคคลนั้นบุคคลเดียว
แผ่ให้ทั่วหมดทั้งคนและสัตว์
ทั่วอนัตตาไตรโลกนาถ
ทั่วไปหมดไม่มีประมาณ
เป็นอัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔
แผ่ไปจนมีความรู้สึกว่าจิตเยือกเย็น...

ครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน

Image by Free-Photos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เมื่อรู้สมมุติรอบหมดแล้ว


...อย่าหลงกับสิ่งใดๆ ในโลกนี้... 
อะไรๆ ก็สมมุติ สมมุติกันขึ้นมา 
เมื่อสมมุติกันขึ้นมาแล้วก็หลงกัน 
โลกทั้งโลกมีแต่ความหลงสมมุติกัน 
ไม่มีใครรู้สมมุติกันบ้างเลย 
ความหลงสมมุติ ความติดสมมุติ 
ก็คือ ความติดทุกข์ 
ความจมอยู่ในทุกข์นั้น... 
สมมุติก็ให้รู้ว่าสมมุติ 
เมื่อรู้สมมุติรอบหมดแล้ว
ก็เป็นวิมุตติขึ้นมาเอง 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by Pezibear from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สักแต่ว่า...รู้


ฝึก...ตามรู้จิต
สังเกต จิต   จิต จะรู้สึกอย่างไร   
ก็รู้...แค่นั้น
ไม่ใช่   ดักรู้จิต
ไม่ใช่   เพ่ง
ไม่ใช่   เผลอ  ลืมตัว
แต่...
ฝึกรู้สึกตัว  อย่างง่ายๆ  สบายๆ เอาไว้เสมอๆ 
ไม่ว่า...จะทำอะไร
รู้...ไม่ใช่ คิด
รู้...ไม่ใช่ กำหนดรู้
แต่...
สักแต่ว่า...รู้

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

เพจ วัดพระธาตุขุนบง

Image by katya-guseva0 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

มีสติ


มีสติ
ไม่ได้แปลว่าพยายาม
เคี่ยวเข็ญตนไปสู่อะไรบางอย่าง หรือ
ยึดเกาะอะไรบางอย่าง
แต่หมายถึง
การให้ตัวเอง
อยู่ที่นั่น 
อยู่กับทุกขณะ 
ของ ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ในการดำรงชีวิต
แล้ว
ปล่อยมันไป 

ลามะ โชกยัม ตรุงปะ 
อาจารย์สอนธรรม ท่านสำคัญของธิเบต
จากเพจ มหายาน ธิเบต
--------------------------------------
Mindfulness does not mean pushing oneself toward something or hanging on to something. It means allowing oneself to be there in the very moment of what is happening in the living process - and then letting go.
Chogyam Trungpa

Image by Aza_tona from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย...


รู้ไม่ใช่เพื่อยินดียินร้าย...
แค่ใครยึดประโยคนี้ประโยคเดียวเท่านั้นล่ะ 
เอาไปเตือนตัวเองไปแนะนำตัวเองอยู่เรื่อยๆ 
มันก็ไปแน่วเลย 
พออะไรมันขึ้นมาก็ไม่ยินดียินร้าย 
เท่ากับมันวางแล้ว มันวางปั๊บ
จิตมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิทันทีเลย 
ไปสู่ความว่างทันทีเลย
บ่อยเข้าๆ มันก็มีความว่าง
เป็นอารมณ์ทุกขณะไป 
แล้วไม่เอามันมาหลอกทั้งนั้นล่ะ 
เรื่องกิจกรรมทั้งหลายในโลกนี้ 
เรื่องรูปกระทบตา เสียงกระทบหู
กลิ่นกระทบจมูก รสกระทบลิ้น
เย็น ร้อน อ่อน แข็งกระทบกาย 
แม้แต่ธรรมารมณ์คิดนึก
ไม่สําคัญหมายไปตามสมมติกระทบใจ 
มันมาหลอกทั้งนั้นเลย หลอกให้เราไปยุ่งกับมัน
ไปหลงกับมัน ไม่ทันมัน...

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

มันไม่ใช่จิตฟุ้งซ่าน


ความจริงนี่ 
ถ้าหากว่าความคิดเกิดขึ้น 
เรายินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจ 
มันก็เป็นจิตฟุ้งซ่าน 
แต่ถ้ามันสักแต่ว่า...คิด 
คิดแล้วทิ้งไปๆ มันไม่ใช่จิตฟุ้งซ่าน  
ถึงแม้ว่า มันจะฟุ้งซ่านก็ตาม 
ไม่ฟุ้งซ่านก็ตาม...
ถ้าเรามัวแต่ห้ามจิตไม่ให้คิด 
ให้นิ่งอยู่เฉยๆ 
มันไม่มีอารมณ์สิ่งรู้  
ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมาย
ให้เรากำหนดรู้ว่า...
อะไรไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

Image by Leolo212 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะๆ ไป


ปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นนั้น
มาจากความปรุงแต่งในจิตใจทั้งหมด
ถ้าเรารู้เข้าไปสู่จิตใจ
รู้ทันตรงที่ปรุงแต่ง
แล้วดับสลายความปรุงแต่งที่กำลังจะก่อตัวได้
ความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลง
แต่ก็จะเป็นเพียงชั่วขณะๆ ไป
ยังไม่ใช่ดับโดยสนิท
เพราะยังสามารถปรุงแต่งขึ้นมาได้อีก
ก็ให้ตามดูรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆ ไป
จนกว่าจะตัดกันขาดสิ้น
ซึ่งความขาดสิ้นก็ไม่ได้มาจากไหน
มาจากการรู้ทันความปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆ นี่แหละ
เป็นทีละขณะๆ ไปนี่แหละ

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by ELG21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความพอนั้น จะทำให้ มีพอไปตลอดชีวิต


ไม่มีหายนะใด
ยิ่งใหญ่กว่าความไม่รู้จักพอ
                               ไม่มีภัยพิบัติใด                               
ยิ่งใหญ่กว่าความโลภ
ดั ง นั้ น
สำหรับผู้ที่รู้จักพอ
ความพอนั้น
จะทำให้
มีพอไปตลอดชีวิต
.........
*วิ ถี แ ห่ ง เ ต๋ า*
โดยปราชญ์เหลาจื๊อ
พจนา จันทรสันติ : แปล

Image by yilileon from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การตื่นรู้ของเธอเอง!


ร้อยสิ่งอย่างมีการอธิบาย
หลายพันอย่างมีการบอกเล่า
แต่เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอควรลุถึง
รู้สิ่งเดียวและทุกสิ่งก็เป็นอิสระ
ดำรงอยู่ ณ ธรรมชาติภายในของเธอ
คือการตื่นรู้ของเธอเอง!

ท่านคุรุ รินโปเช

A hundred things may be explained, a thousand told,
But one thing only should you grasp.
Know one thing and everything is freed –
Remain within your inner nature, your awareness!

Image by PellissierJP from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"


"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"
คำว่าเห็นธรรม..ความหมายท่านคือ 
เห็นความดับสิ้นไปแห่งตัวตน 
ธรรมจึงปรากฏ
และที่ท่านตรัสว่า ผู้นั้นเห็นเรา 
คำว่าเราในที่นี้ที่ท่านหมายถึง คือ 
ความอิสระหลุดพ้น ความพ้นทุกข์
นิพพาน อิสระธรรม..

อิโตมิ จัง

Photo by Jonathan Borba on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

ความสำเร็จของการพัฒนามนุษย์


ธรรมชาติน่ะ
เป็นทุกข์อยู่ตามธรรมดา
คือ มันเปลี่ยนแปลงไป
คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
ธรรมชาติเป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์ของมันไป
ไม่มีใครไปห้ามได้
แต่เราไม่ต้องไปทุกข์ด้วย
อันนี้แหละ คือ 
ความสำเร็จของการพัฒนามนุษย์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Image by CaiHuuThanh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
 

นั่นแหละเป็นทางแห่งนิพพาน


"สัพเพ สังขารา อะนิจจาติ
ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญา
ว่าสังขารนี้เป็นทุกข์
เมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่าย
ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลง
นั่นแหละเป็นทางแห่งนิพพาน"
ถามว่าเบื่อบ้างไหม
ทำไมมันถึงไม่เบื่อ
สังขารคือความคิดปรุงแต่ง
ถามว่าเราเบื่อกับความคิดปรุงแต่งเราไหม
เบื่อความอยากเราบ้างไหม
ที่ผ่านมาในชีวิตนี้
เบื่อในมายาทั้งหลายไหม
นี่คือปัญหา...

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส

Image by Nikiko from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

มือที่ไม่ยึดปักษาสวรรค์จะร่อนลงสู่
มือที่ไม่ยึดเท่านั้น

สุภาษิตเซน

The bird of paradise
land only on the hand
that does not grasp.

Zen Proverb

Image by FunkyFocus from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การรับรู้ชั่วขณะแต่ไม่เก็บไว้ในใจจิตที่ว่าง ว่างจากอะไร  
จิตที่ว่าง ว่างจากการเห็น คือ ตา  
ว่างจากการฟัง คือ หู  
ว่างจากการได้กลิ่น คือ จมูก  
ว่างจากการรับรส คือ ลิ้น  
ว่างจากการสัมผัส คือ กาย 
และว่างจากการรับรู้ คือ ใจ    
วิธีทำความว่างก็คือ 
การรับรู้จากการเห็น 
จากการฟัง จากการได้กลิ่น 
จากการรับรส จากการสัมผัส 
และจากการรับรู้ 
เป็นการรับรู้ชั่วขณะแต่ไม่เก็บไว้ในใจ 
ไม่ให้จิตประทับความรู้สึกต่าง ๆ ไว้ในใจ 
รู้แล้วก็ว่าง 

พระอาจารย์นพพร อาทิจฺจวํโส

Image by Darkmoon_Art from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

หัวใจสำคัญของการอยู่เหนือโลก


คนเรามัน "สูญเสียความเป็นปกติไป 
เพราะความคิด" พอมันมีความคิดปั๊บ
มันก็จับความคิดนั้นว่าเป็นของเรา
ด้วยมิจฉาทิษฐิของตัวเอง
แล้วมันก็ปรุงกิเลสตัณหาต่อ
ความไม่ปกติก็เกิดขึ้นตลอดวัน ตลอดคืน 
ตลอดชีวิต โดยที่เราเข้าใจผิดว่า นี่แหละ
เป็นความปกติของมนุษย์...จริงๆ ไม่ใช่!!!
หัวใจสำคัญของการที่จะไปอยู่เหนือโลกได้ก็คือ
"ความเป็นปกติ พ้นออกจากโลกของความคิด" นี่แหละ

Camouflage

Image by Aurel-Breizh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิถีไปสู่ความเห็นแจ้งตามพุทธวิธี


การมองดู รู้เห็น สำเหนียก 
และเฝ้าสังเกตว่า อะไรก็ตาม
ที่เกิดแล้วจะต้องดับไป 
ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียด ดีหรือชั่ว 
มาแล้วก็ไป ไม่เป็นเรา 
เราไม่ดี ไม่เลว ไม่ใช่หญิง ไม่ใช่ชาย 
ไม่งาม ไม่น่าเกลียด
สิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงตามธรรมชาติ 
ไม่ใช่ “ตัวกู” 
นี้เป็นวิถีไปสู่ความเห็นแจ้งตามพุทธวิธี 
เป็นการน้อมไปสู่พระนิพพาน

พระอาจารย์สุเมโธ

Image by klimkin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การศึกษาพุทธศาสนา


การศึกษาพุทธศาสนา คือการศึกษาตัวเรา
การศึกษาตัวเรา คือการเลิกคิดว่ามีตัวเรา

ท่านโดเก็น

To study Buddhism is to study ourselves. 
To study ourselves is to forget ourselves. 

Dogen

Image by Kanenori from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

แล้วเราจะตามมันทำไม


ลูกศิษย์คนหนึ่งรู้สีกน้อยใจตัวเองเป็นกำลัง
จึงเข้าไปปรึกษากับท่านพ่อเรื่องนี้
ท่านก็บอกว่า
"ที่จริงมันไม่มีอะไรที่ต้องน้อยใจ
เราเองไปเอนเอียงตามอารมณ์ที่มากระทบเท่านั้น
ให้พิจารณามากๆ แล้วจะรู้ว่า
จิตของเราอยู่ส่วนหนึ่ง
สิ่งพวกนี้ก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ไป
เราจะเป็นไปตามเขาทำไม
ให้เราประคองจิตอยู่แค่รู้เท่านั้นว่า
มันมาเดี๋ยวมันก็ไป
แล้วเราจะตามมันทำไม"

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

Image by ChrisFiedler from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความมีไม่มี มีแต่ความไม่มี


ความมีไม่มี มีแต่ความไม่มี
ความมีไม่มีที่ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ได้แต่ความไม่มี
ความมีอยู่ไม่ได้ อยู่ได้แต่ความไม่มี
ความไม่มีจึงเต็มเปี่ยม แต่เต็มเปี่ยมแบบไม่มี
ความไม่มีนับว่าเป็นความมีที่ไม่มีจริงๆ
จริงๆ คือมี แต่ก็มีโดยที่ไม่ต้องมี

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Photo by Niranjan _ Photographs on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา