ทางแห่งการแสวงหาปัญญา


ทางแห่งการแสวงหาปัญญาคือ 
ทางที่ต้องอาศัยภาวะหยุด 
เพื่อดู ด้วยการละทัศนะและทิฏฐิลง
ทางแห่งการแสวงหาสังสารวัฎคือ 
ทางที่ต้องอาศัยการคิดค้น 
การกระทำไปตามทัศนะและทิฏฐิ

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by geralt from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

หวังการพูดดีทำดีจากคนอื่น


มีคนบอกว่าไม่อยากทำความดีแล้ว 
ทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าคนรอบข้าง
คิดแต่จะรังแกเอาเปรียบเรา 
นี่เป็นเพราะเราไปหวังพึ่งพาความดี
จากคนรอบตัวมากเกินไป
หวังการพูดดีทำดีจากคนอื่น
ก็จะยากที่จะพบกับความสงบความสุขได้
แต่คนที่พบความสุขความสงบแท้จริง
จากใจตนเองนั้น
ใครจะทำไม่ดี พูดไม่ดีกับเรา
ใจเรานิ่งสงบได้จากการปฏิบัติ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by darksouls1 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา