ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง “สมเด็จพระพุทธปรัชญาปารมิตา”

Admin. ไม่ได้บอกบุญบ่อย แต่ครั้งนี้ อยากขอพลังบุญ "ร่วมด้วยช่วยกัน" จากทุกท่านค่ะ

...........................................................

อาศรมวามะคารวะตา เป็นสถานธรรมที่กำลังก่อสร้าง ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาสในวิถีบูรณาการ คือ รวมเอาวิถีปฏิบัติและแก่นคำสอนทั้งสายหินยานและมหายานเข้าไว้ด้วยกัน โดยมิมีการแบ่งแยก ขณะนี้ทางอาศรมฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างพระประธาน ตามนิมิตของครูบาอาจารย์ ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระพุทธปรัชญาปารมิตา”  โดยจะประดิษฐานไว้ ณ หอสดับพิรุณ ซึ่งเป็นหอสวดมนต์และประกอบกิจทางพระศาสนาของทางอาศรมฯ
.
สมเด็จพระพุทธปรัชญาปารมิตา เป็นพระพุทธรูปองค์แทนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสามกาลคือ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว สร้างด้วยหินแกะสลัก พุทธศิลป์เป็นพระปางพิชิตมาร งบประมาณการสร้างอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท ระยะเวลาในการจัดสร้างประมาณ ๕ เดือน (สิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕)
.
อาศรมวามะคารวะตา จึงขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดสร้างองค์ “สมเด็จพระพุทธปรัชญาปารมิตา”  ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมด้วยช่วยกันสืบพระศาสนายุคต่อไป ซึ่งคนจะใส่ใจศึกษาและปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น ในระยะเวลาไม่นานนับจากนี้
.
ท้ายสุด ขอโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลของท่าน ที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้าง สมเด็จพระพุทธปรัชญาปารมิตา และขอให้กุศลนี้จงเป็นอานิสงส์ให้ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ได้ดวงตาเห็นธรรมในระยะเวลาอันใกล้นี้ด้วยเทอญ
.
ท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-244603-1 ชื่อบัญชี น.ส.เสาวรส เปล่งแสงศรี โมทนาสาธุค่ะ

แจ้งการโอนร่วมบุญได้ที่ 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4867048479998035&id=100000787925547

ฝึกไม่เกิดซะสิ


เราเคยชินต่อการเกิด
คือเกิดเข้าไปในความรู้สึก 
ความนึกคิด และอารมณ์ต่างๆ เสมอ 
เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว
ฝึกไม่เกิดซะสิ
 
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Mbaria_Arts from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นเองคำว่าพ้นทุกข์ ก็คือพ้นจากความวุ่นวาย
ที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง…
มันสิ้นไปเสียจากใจ
ท่านเรียกว่าพ้น นี่ พ้นที่ตรงนี้นะ
ไม่ใช่โดดคือไปโลกนั้น
พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร ที่ไหนล่ะ…
พ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้น
พ้นจากทุกข์ มันก็เป็นสุข
พ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้ว ก็เป็นบรมสุข
มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นเอง
ไม่ได้อยู่ที่ไหน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

Image by dendoktoor from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา