เป็นทาสสังขาร เป็นทุกข์
เราได้แต่อาศัยร่างกาย
ที่มีแต่ของเน่าๆ เปื่อยๆ 
มาทำประโยชน์ไปวันๆ เท่านั้นเอง...
ถ้ายังเป็นข้าทาสของสังขารอยู่ 
มันก็ทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นแหล

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

การเห็น "ภัย" ในสงสารขณะจิตเดียวการเห็น "ภัย" ในสงสารขณะจิตเดียว 
ประเสริฐกว่า การเห็น "เพลิน" ในสงสาร ล้านๆ ขณะจิต

‪หลวงปู่หล้า‬ เขมปัตโต

ใจ..ถ้าไม่มีสรณะธรรมถือครอง          ใจ..ถ้าไม่มีสรณะธรรมถือครองแล้ว พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็โปรดไม่ได้ เมื่อทำกรรมใดไว้ต้องใช้กรรมอย่างเดียวจนกว่าจะพ้นโทษจากกรรมที่ตนเองได้กระทำไว้ ผู้พิพากษายุติธรรมที่สุด คือกรรมของเราเอง

                                                                                                       หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ร่างกายที่เราขอยืมเขามาใช้นี้...         ร่างกายที่เราขอยืมเขามาใช้นี้ เจ้าของเขาค่อยๆ มาตามทวงเอากลับคืนไปทีละอย่างๆ โดยเราไม่รู้สึกตัว เช่น ผม เขาก็ค่อยๆมาเอาคืนไปทีละเส้นสองเส้น ตา เขาก็ค่อยๆมาเอาคืนไปทีละข้าง หู เขาก็ค่อยๆ มาเอาไปทีละนิด ฟัน เขาก็ค่อยๆ มาเอาทีละซี่ๆ เช่น นานๆ เขาก็มาโยกไปโยกมา แล้วก็หยุดเสียพักหนึ่ง แล้วก็ย้อนกลับมาโยกใหม่อีก หนักๆ เข้ามันก็ไปกระซิบบอกกับหมอฟันให้มาถอนออก เนื้อหนังมันก็ค่อยๆ มาเฉือนไปทีละน้อย จนหย่อนย่นเหี่ยวแห้ง หลัง มันก็คอ่ยๆ มาดึงไปข้างหน้าจนคดงอ เหยียดไม่ได้ บางคนก็ต้องลงคลานหรือถือไม้เท้าเดินโซซัดโซเซ หกล้มหกลุกไม่เป็นท่า แล้วในที่สุดมันก็มาเอาไปหมดทั้งตัวเลย อย่างที่เรียกว่า ตาย นั้นแหละ

                                                                                                          ท่านพ่อลี ธัมมธโร