สมาธิที่แท้

เพิ่มคำบรรยายภาพ

สมาธิที่แท้ เป็นสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัว 
โดยที่ไม่ได้บังคับไว้ ก็คือ 
ใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยที่
ไม่ได้มีความอยากสักนิด 
ให้มันอยู่กับเนื้อกับตัว 
คืออยู่กับเนื้อกับตัวด้วยตัวมันเอง 
แล้วก็สมาธิ จริงๆ ไม่ได้แปลว่า ใจนิ่งๆ 
สมาธิในความหมายของพุทธศาสนา 
คือมีความรู้เนื้อรู้ตัว มีความตั้งมั่น 
ไม่ใช่ มีจิตที่นิ่งๆ ไม่เคลื่อนไหว...

อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ

 Image by AlemCoksa from pixabay

ยิ่งเห็นทุกข์ ยิ่งมีความสุข

ธรรมะเป็นของประณีตนะ ใส่ใจ ค่อยๆ เรียนรู้
เราจะมีความสุขมากขึ้นๆ 
ยิ่งเห็นทุกข์ ยิ่งมีความสุข
จิตจะไกลจากความปรุงแต่งดิ้นรน
ไปเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ ไป
พระโสดาฯ มีความสุขนะ
พระสกิทาคาฯ มีความสุขยิ่งขึ้นอีก
พระอนาคาฯ มีความสุข พูดไม่ถูกเลย
เพราะจิตมันร่อนออกจากโลก จิตไม่กระทบกับโลก
มันเหลือแต่กิเลสชั้นในของตัวเอง
พระอรหันต์ก็มีความสุข
มีความสุขไม่มีอะไรเหมือน สุขมหาศาล
สุขประเภทสุขปางตาย
เวลาที่อรหัตมรรค อรหัตผลเกิด มีความสุขปางตาย
ฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์
เรื่องอะไรเราจะต้องได้รับความสุขเพียงเล็กน้อย
ความสุขของโลก ความสุขของกาม
เป็นความสุขเล็กน้อยมากเลย

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by zj900430 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา