เพราะคิดมาก จึงไม่ได้ดำรงอยู่เดการ์ตบอกว่า ฉันคิด ฉันจึงเป็นอยู่ (I think there for I am) 
แต่สำหรับหลวงปู่แล้ว เพราะฉันคิดมากไป 
ฉันจึงไม่ได้ดำรงอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริง 
สูญเสียความเป็นตัวเองไปในความคิด 
เมื่อฝึกปฏิบัติการหายใจ หยุดคิด 
ฉันอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริง สัมผัสกับความอัศจรรย์ของชีวิต
พุทธศาสนาประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๒ ประการ 
ประการแรกคือ การหยุด (สมถะ) หยุดคิด หยุดวิ่ง 
จากนั้นเราฝึกการพิจารณามองอย่างลึกซึ้ง
ถึงธรรมชาติแท้จริงของสิ่งนั้นๆ (วิปัสสนา) 
เพื่อจะได้ปัญญารู้แจ้ง เพื่อปลดปล่อยเธอ
เธอคิดได้ แต่การปฏิบัติการมองอย่างลึกซึ้ง
จะทำให้เธอคิดในวิถีที่ถูกต้อง ซึ่งจะหล่อเลี้ยงและเยียวยา 
และเธอควรฝึกที่จะหยุดคิด
เพื่อหล่อเลี้ยงและเยียวยาตัวเธอเช่นกัน

ท่านติช นัท ฮันห์

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ความรู้สึกตัวนี้แหละ ไม่ทำให้เราหลงอยากให้พวกเราทำความรู้สึกตัวให้มากๆ  
ความรู้สึกตัวนี้แหละ ไม่ทำให้เราหลง 
และเป็นการทำให้เราเห็นตัวชีวิตจิตใจจริงๆ 
อันที่จริงแล้วชีวิตจิตใจของคนนั้น ไม่เคยมีความทุกข์ 
เมื่อใดเราเผลอตัว เรียกว่า “หลง” จึงถลำไปกับสิ่งที่เราคิด 
ความคิดเหล่านั้น ก็เกิดการปรุงแต่ง สร้างเรื่องราวขึ้น 
เมื่อสร้างเรื่องขึ้น ก็ออกนอกตัวไป ไม่รู้ตัวเอง 
ไหลไปตามอำนาจของเรื่องราวต่างๆ ที่สร้าง 
สิ่งเหล่านั้นจึงทำให้เกิดความทุกข์..

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา