ปฏิบัติบูชาขาดสติไม่ได้
ปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาขาดสติไม่ได้ 
แม้แต่วินาทีก็ไม่ได้ 
คำว่าไม่ได้นั้นก็คือเมื่อขาดสติมันก็ขาดสมาธิ 
จิตตั้งมั่นไม่เต็มที่ 
เมื่อจิตตั้งมั่นไม่เต็มที่มันก็ขาดปัญญา ...

ความรอบรู้ในกองสังขาร 
ในอะไรต่อมิอะไรที่มันเกิดมันดับมันเป็น
มันมีอยู่ในเรื่องกายวาจาจิตของเรานั้นแหละ 
เมื่อมันขาดปัญญามันก็ไม่เต็มที่ 
เมื่อขาดสติขาดสมาธิขาดศีล 
ขาดศีลสมาธิปัญญา
ก็พาให้จิตใจนี้แหละย่อหย่อนท้อถอย
มักง่ายไม่สงบระงับ


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา