ขณะแห่งปัจจุบันคือขณะแห่งการตื่นรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้...ไม่มีใครทำสติให้ต่อเนื่องได้
มีแต่การทำให้เกิดสติบ่อยที่สุดจนถี่ยิบ
จะรู้สึกเหมือนมีความต่อเนื่องเอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน)ฝึกนิสัยให้เป็นคนใจเย็น (ภายในไม่เกิน ๕ วัน) 
หัดหายใจเข้าลึกๆ ยาวๆ แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกทีละน้อย
ทำบ่อยๆ เมื่อมีสติรู้ตัว เพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดชีวิต
จงใช้ลมหายใจให้มีคุณค่าสูงสุดถึงการฟอกจิตวิญญาณ
ไม่นานเลย ใจจะเบา เย็น สงบ และมีพลัง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา