ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง


"ฌาน" นี่ไม่ใช่นั่งหลับตา 
ฌานหลับตาน่ะ มันไม่จริง 
ฌานจริงๆ นั้นก็คือว่า อารมณ์ทรงอยู่เป็นปกติ 
หลับตา หรือลืมตา พูดอยู่ คุยอยู่ ทำงานอยู่ 
จิตใจเยือกเย็นมีความสุข 
ปรารถนาที่จะเกื้อกูล 
บุคคลที่มีความทุกข์ ให้มีความสุข 
นี่ชื่อว่าฌานของพรหมวิหาร 4 

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

Image by Patrizia08 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์


ความพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีทุกข์
ความสุขไม่ได้แปลว่าต้องไม่มีความกดดันบีบคั้น
แต่มันหมายถึง เราสามารถที่จะเปิดใจยอมรับ
สิ่งเหล่านั้นได้ด้วยใจที่สงบเย็นไม่หวั่นไหว
และมีปัญญาที่จะหาทางออก
หรือแปรเปลี่ยนสถานการณ์อันไม่น่าพึงพอใจเหล่านั้น 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างดียิ่ง

พระอาจารย์ชยธมฺโมภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา