เงากับแสงมิอาจแยกจากกัน


ถ้าสามารถครองความรู้ตัวอยู่ได้ ก็เยี่ยมมาก 
แต่ถ้าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร 
อย่าปรุงแต่งว่าอย่างนั้นดี อย่างนี้ไม่ดี 
อย่าปรุงแต่งว่าอะไรๆ ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
จำไว้ว่าเงากับแสงมิอาจแยกจากกัน
 
ท่านมิงจูร์ รินโปเช
จากหนังสือ “รักโลก”
.
If I can stay with awareness, great. 
If not, that’s okay too. 
Don’t create stories around good and bad, about how things should be.
Remember: Shadows cannot be separate from light.
– Mingyur Rinpoche
from the book “In Love with the World”

จากเพจ Tergar Thai
Image by abigail2resident from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา