ใจนั้นเป็นตัวของตัวเอง


...ถ้าใจโง่นั้นน่ะ 
ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
ก็ไปหาอาศัยรูปนั้น เสียงนั้น กลิ่นนั้น รสนั้น
สัมผัสนั้น ธรรมารมณ์นั้น 
เมื่อสิ่งเหล่านั้นพังทลายไปดับไป ก็เสียใจ 
เพราะอะไร ก็เพราะใจมันโง่ 
.ถ้าใจมันฉลาดแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเอง 
อะไรจะเกิดก็รู้ อะไรจะดับก็รู้ 
ไม่ได้หวั่นไหวกับสิ่งใดที่เกิดสิ่งใดที่ดับเลย 
นั่นแหละเรียกว่าใจนั้นเป็นตัวของตัวเอง 

หลวงพ่อสมคิด อจโล

.Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่มีความคิดเห็น


คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสรรพสิ่งต่างๆ 
พร้อมรักษาจิตใจอันสงบสุขของตัวเองไว้ 
และสรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่ได้ต้องการ
ความคิดเห็นของคุณเลย

มาร์คุส ออเรลิอุส 
จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันระหว่าง ค.ศ.161 ถึง ค.ศ.169

จากหนังสือ Stop Reading the News
 โดย Rolf Dobelli แปลโดย พรเลิศ อิฐฐ์

Image by VladMamai from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา