ทุกข์ให้กำหนดรู้         ทุกข์เมื่อเกิดขึ้นมาให้กำหนดรู้ว่า อนิจจาไม่แน่นะ ไม่ใช่ละทุกข์นะ ละไม่ได้ง่ายๆ ถ้าหากรู้แล้ว เห็นโทษ เห็นภัยมันแล้ว มันจะละเองวางเอง ให้กำหนดรู้ไว้ มันจะละเอง

                                                                                              หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ

การปฏิบัติธรรม อย่าได้อยากเห็นอยากเป็น
          การปฏิบัติธรรม อย่าได้อยากเห็น อยากเป็นใดๆ เลย ให้รู้มันอยู่อย่างเดียว มีอะไรก็ช่าง รู้อยู่อย่างเดียว ถ้าอยากก็ไม่ไปไหน เป็นสมาธิอยู่ก็หลุดจากสมาธิ เราปฏิบัติเพื่อความปล่อยวาง เพื่อละความยึดมั่นต่างๆ เพื่อละความยินดียินร้าย เราเป็นผู้ดู ไม่ใช่ผู้บังคับให้มันเป็น

                                                                                       หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

พัฒนาจิตหรือพัฒนาหายนะของจิตถึงจะขี้เกียจ ก็ให้พยายามปฏิบัติไป
ขยันก็ให้ปฏิบัติไป ทุกเวลาและทุกหนทุกแห่ง
นี่จึงเรียกว่า การพัฒนาจิต ถ้าหากว่า
ปฏิบัติตามความคิดความเห็นของตนเองแล้ว
ก็จะเกิดความคิดไปความสงสัยไปมากมาย
มันจะพาให้คิดไปว่า เราไม่มีบุญ เราไม่มีวาสนา
ปฏิบัติธรรมก็นานนักหนาแล้ว ยังไม่รู้ ยังไม่เห็นธรรมเลยซักที
การปฏิบัติธรรมอย่างนี้ ไม่เรียกว่าเป็นการพัฒนาจิต
แต่เป็น การพัฒนาหายนะของจิต....

หลวงปู่ชา สุภัทโท