อย่าขี้เกียจภาวนา          ขอให้ "ภาวนา" อย่าได้ขี้เกียจภาวนา" ภาวนาจนจิตสงบ จิตรวมลงเหมือนเส้นด้ายพุ่งเข้ารูเข็มให้ได้เสียก่อน แล้วจึงหมุนสู่ขั้นปัญญา สมาธิก็เหมือนการรวบรวมทรัพย์ เมื่อมีมากจนเพียงพอแล้ว ก็เอาทรัพย์ออกไปใช้ คือ เอาปัญญาออกไปฆ่ากิเลส เข้าใจมั้ย...

                                                                                         หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร

ความสงสัยในการปฏิบัติธรรม หายได้ด้วยการปฏิบัติของตน          บางคนมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพียรถามคนนั้นคนนี้ตรงนี้ ท่านอาจารย์ชาเคยกล่าวสอนเอาไว้อย่างหนึ่งว่า "ความสงสัยในการปฏิบัติธรรมไม่เคยหายไป ด้วยคำพูดคำอธิบายของคนอื่น แต่จะหายไป ก็ด้วยการปฏิบัติของตนเอง"

                                                                                                         ชยสาโรภิกขุ

อย่าประมาทในสุขทางโลก


สิ่งไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดี 
 สิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก
 ความทุกข์มักมาในรูปของความสุข 
 เพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนัก”

สุปปวาสาสูตร