วิธีปฏิบัติให้เห็นตัวไม่ตาย
วิธีปฏิบัติให้เห็นตัวไม่ตา 
คือ ให้มีสติรู้ปัจจุบันที่กายกับจิต
หรือรู้ปัจจุบันที่รูปกับนาม 
ใช้โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน 
ระหว่างกายกับจิต 
หากอันหนึ่งตายก็พูดกันไม่รู้เรื่อง

หลวงปู่บุดดา ถาวโร 

ขณะภาวนา ต้องให้ความคิดหยุดโดยธรรมชาติขณะการปฏิบัติหรือขณะการฝึกฝนหรือการภาวนานี้
อย่าไปพยายามหยุดความคิด หรืออย่าไปบังคับความคิด
แต่เราจะต้องปล่อยให้มันหยุดของมันเองโดยธรรมชาติของมันเอง
เห็นมันเข้ามา แล้วมันก็ผ่านไป
ถ้าเราพยายามที่จะหยุดมันแสดงว่าความคิดนั้นมันจะรบกวนเรา
แท้จริงมันมีเพียงกระแสคลื่น ในดวงจิตของเราเท่านั้น
กระแสนั้นสงบขึ้น จิตของเราก็จะผ่องแผ้ว
ที่เรียกว่า จิตประภัสสร นั่นเอง

หลวงพ่อโพธินันทะ

ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละทุกข์ควรกำหนด ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละ
ถ้าละทุกข์เลย นี่มันจะฟั่นเฟือนเลย มันจะทำไม่ได้
เพราะทุกข์อันนี้มันเป็นผลของวิบากกรรม
เป็นมนุษย์นี่มีทุกข์ไหม...มี
พระพุทธเจ้าบอกให้กำหนด ให้จับตัวนี้เป็นโจทย์...
แล้วไปละไอ้ตัวความอยาก 
ที่อยากให้ทุกข์หายไง...

พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต

บุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุด และควรแก่การสรรเสริญบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุด
และควรแก่การสรรเสริญนั้น
คือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเอง
ไว้ในอำนาจได้ สามารถชนะตนเองได้ 
ผู้ชนะตนได้ ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครา...
เธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิด
อย่าเป็นผู้แพ้เลย

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน